Shopping Cart

Blog

Contact Lens Instruction Nepali

Contact Lens Instruction in Nepali

कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोगकर्ताको लागि कन्ट्याक्ट लेन्स सफाई निर्देशन आफ्नो कन्ट्याक्ट लेन्स स्वस्थ राख्न यी निर्देशहरू पालना गर्नुहोस् र दैनिक यी निर्देशहरू पालना गर्ने बानि बनाउनुहोस। यसलाइ पालन गर्नुभएमा यसले आँखामा हुने संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ। सफा बानीहरू लेन्सको प्रयोग गर्नु अघि साबुनले आफ्नो हात साबुन पानीले धुनुहोस् , त्यसपछि टिस्सु पेपर वा भुवा […]

Contact Lens case cleaning in Nepali

How often should you clean your contact lens case ?

तपाईंले आफ्नो कन्ट्याक्ट लेन्सको केस कति पटक सफा गर्नुपर्छ? कन्ट्याक्ट लेन्सहरू लगाउन साँच्चै सजिलो र सरल छ यदि तपाईंले लगाउने निर्देशनहरू राम्ररी पालना गर्नुभयो भने। आउनुहोस यसै सम्बन्धमा लेन्स केस संग सम्बन्धि जानकारी लिनुहोस् के तपाई लाइ थाहा छ तपाईले राख्ने कन्ट्याक्ट लेन्स केसलाइ प्रत्येक दिन आफ्नो कन्ट्याक्ट लेन्स केस (बट्टा) लाइ राम्रो संग सफा […]

Express shipping

All Over Major Cities of Nepal.

Easy 7 days returns

7 days money back guarantee

International Products

Best High Quality Products.

Cash On Delivery/Fonepay

We accept online payment.

Open chat
???? Need help?
Hello ????
Can we help you?